A doni-katasztrófa áldozataira emlékeztünk

   2020. január 12-én, vasárnap a doni áttörés 77. évfordulója alkalmából városi főhajtást tartottunk Pápa Város Önkormányzata és egyesületünk szervezésében az Esterházy út és a Szent István út sarkánál lévő második világháborús emlékműnél.

    A megemlékezésen Ágh Péter országgyűlési képviselő, a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke osztotta meg gondolatait a szép számban egybegyűltekkel. Mint mondta, minket, magyarokat sok minden köt össze. A nyelvünk, a kultúránk, a közös múltunk és ennek részeként megannyi áldozatunk. Nemrég emlékeztünk a száz évvel ezelőtti első világháborúra. Az azt kirobbantó szarajevói pisztolylövéssel eldőlt a mi sorunk is. Eldőlt, hogy a mi XX. századunk, a magyarság történetének egyik legtöbb megpróbáltatással járó százada lesz. Országvesztéssel, harcokkal, diktatúrákkal, népirtásokkal. Bebörtönzésekkel, akasztásokkal, kitelepítésekkel, megaláztatásokkal, és még megannyi tragédiával. Szinte minden családnak van legalább egy olyan története, amiről nem lehetett beszélni. Amiről a túlélők is hosszú ideig hallgattak, sorsukat pedig fentről eltusolták. Ez azt is jelenti, hogy minden egyes családban vannak hősök, akikre büszkék lehetünk. Hiába akarták, hogy áldozatukról ne essen szó, mára ismét felemelt fejjel emlékezünk azokról, akik teljesítették a kötelességüket és hűek voltak hazájukhoz. Ilyen hősök azok a pápai magyarok is, akik ott voltak a Don-kanyarnál - mondta beszédében Ágh Péter, majd hozzátette, Veszprém vármegye hadköteles férfi lakossága a szombathelyi III. hadtestnek alárendelt soproni 7. könnyű hadosztály állományába került. A pápai járás bevonulóit a II. zászlóaljba szervezték, ahonnan 1942. április 17-én indultak a frontra. Akkori helytállásuk ma is tiszteletet ébreszt. A pápaiakat is magába foglaló III. hadtest tagjai elsőként küzdöttek meg a Vörös Hadsereggel. Közülük sokan lettek hősi halottak. Közéjük számítanak mindazok, akik parancsteljesítés közben, fegyverrel a kézben vesztették életüket. A városi megemlékezésen szavalattal közreműködött Pusztai Zsombor. A tiszteletteljes főhajtás koszorúzással, majd a Takarodó és a Szózat elhangzása után mécsesgyújtással rótták le tiszteletüket a hősök emléke előtt.


Tisztelgés a 48-as hősök emléke előtt

   Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulóját ünnepeltük, s bár a hagyományos városi megemlékezés elmaradt a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet miatt, egyesületünk, az önkormányzat, a helyi pártok, intézmények és civil közösségek koszorúzással emlékeztek a 48-49-es történésekre és a magyar történelem egyik legjelentősebb eseményének hőseire.

   A Március 15. téren összegyűltekhez Unger Tamás alpolgármester szólt, aki az önkormányzat nevében megköszönte az emlékezők megjelenését. Mint mondta, a hagyományos városi ünnepséget figyelemmel az érvényben lévő szabályokra, nem tudták megtartani, mégis úgy gondolták, hogy koszorúzással fejezik ki tiszteletüket. A megjelentek közösen elénekelték a Himnuszt, majd elhelyezték a tisztelet koszorúit az emlékműnél, végül a Szózat eléneklésével zárták a megemlékezést.


A pápai hősökre emlékeztünk

   2020. augusztus 16-án, vasárnap Pápa Város Önkormányzata, egyesületünk és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ szervezésben tartottunk megemlékezést a Pápai Hősök Napján, az Esterházy út és a Szent István út kereszteződésében álló I és II. világháborús emlékműveknél.

   A megemlékezésen Horváth Ferenc hagyományőrző huszár őrmester mondott emlékbeszédet. Mint mondta, a hősi halottak előtti rendszeres tisztelgés, a Nagy Háború alatt megfogalmazódott, hiszen annak kezdetén már százezrek veszítették el a fiaikat. 1915-ben báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy tett javaslatot egy olyan törvény elfogadására, amelynek célja az volt, hogy minden község kőemléket állítva legyen köteles megörökíteni a világháborúban elesett hősök neveit. Az 1924. évi 14. törvénycikk pedig a nemzeti ünnepek közé sorolta a megemlékezést, május utolsó vasárnapját nyilvánítva a hősök emlékünnepévé. A felnövekvő nemzedékeknek érteni és érezni kell, hogy elődeiknek mit jelentett a haza, és annak szeretete, az elkötelezettség, a hűség, a rend, a fegyelem, a dicsőség és a talpig vitézség! A megemlékezésen Mondd, hol van a sok virág - című dal szövegét Pusztai Boglárka előadásában hallhatták. Az ünnepség végén az emlékező közösség elhelyezte a koszorúkat a világháborús emlékműveknél, majd a megemlékezés a Szózat hangjaival zárult.


Városi megemlékezés október 6-án

   2020. október 6-án, kedden megemlékezésre gyűltünk össze az aradi vértanúk kivégzésének 171. évfordulóján. A Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ által szervezett emlékezést a Március 15. téren tartottuk.

   A Himnusz után Bali István, a Kereszténydemokrata Néppárt pápai szervezetének elnöke mondott beszédet. Bali István hangsúlyozta, október hatodika olyan mélyen beégetődött a nemzeti mitológiánkba, hogy a 20. századi rendszerváltozások sorát is túlélte, nemzeti identitásunk részévé vált. Az ötvenhat utáni kádári megtorlás analógiája miatt különösen nagy szimbolikus ereje volt a rendszerváltozás előtti ellenzéki mozgalmaink számára. Vértanúink ma is összekapcsolnak bennünket a világ magyarságával. „Magyar az, akinek fáj Trianon”, s talán hozzátehetjük: „és akinek gyásznap október hatodika” - zárta gondolatait a Kereszténydemokrata Néppárt pápai szervezetének elnöke. A beszédet követően az emlékezők elhelyezték a tisztelet koszorúit a Honvéd-emlékműnél. A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult.

409918
Mai napon:
53

2024-04-20 02:02
 Informatikai Partnerünk és a
A honlapunk az Exact Office Kft. támogatásával készült
 
Go to top