Szentmise és kiállítás a doni hősökért

     2011. január 9-én, vasárnap Badacsonytomajon szentmisével és kamarakiállítás megnyitásával emlékeztünk a Magyar Királyi 2. hadsereg hős honvédeire, akik a Don-kanyarban vesztették életüket.

 

   

     A Szent Imre római katolikus templomban Földi István esperes által tartott szertartás után a szomszédos közösségi házban nyílt meg "A Magyar Királyi Honvédség Trianontól a Don-kanyarig képekben" című korabeli képanyagokból és térképekből összeállított kiállítás. Horváth Gábor a Tapolcai Honvéd Kúlturális Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd kronológiai sorrendben vázolta a tragédiához vezető események láncolatát. A beszédet követően az érdeklődők megtekintették a kihelyezett korabeli dokumentumokat.

 

 

  

 

Megemlékezés a II. világháborús emlékműnél

 

 

     2011. január 16-án, vasárnap, 11.30 órakor egyesületünk a Don-kanyarban hősi halált halt magyar katonákra emlékezett. A doni katasztrófa hadtörténelmünk legnagyobb veszteséggel járó fejezete volt, százezrek estek el, kerültek hadifogságba, vagy tűntek el mindörökre.

 

 

 

    Az ünnepséget Kincses László szavalata nyitotta, majd Kossuth Gergő énekelt egy népdalt. Emlékező beszédet Herman István önkormányzati képviselő mondott. Ezt követően Pápa Város Önkormányzata, a Pápai Bázisrepülőtér, a Pápai Huszáregyesület, a Honvéd Bajtársi Klub, az Acsády Szakképző Iskola, valamint a megjelent emlékezők helyeztek el koszorúkat és virágokat a hősök tiszteletére. A megemlékezés gyertyagyújtással és a Szózat hangjaival ért véget.

 

Huszárok emlékezete…

 

 

     2011. március 10-én, csütörtökön, 17 órakor Huszárok emlékezete címmel fotókiállítás nyílt a Jókai Mór Városi Könyvtár folyosóján Kerpel Péter művésztanár munkáiból. A megnyitón megjelent érdeklődőket a házigazda, dr. Hermann István köszöntötte, majd Dóczi Barna szavalata következett.

 

  

     A kiállítást, amely egyesületünk életét, munkásságát mutatja be Bolla Kálmán elnök úr nyitotta meg. A kiállítás pontos, hű képet fest a huszár- és lovasélet szépségéről. A szívmelengető alkotások közelebb hozzák az átlagemberhez a mára szinte elfelejtett, egykor nagyon is tisztelt és megbecsült huszárság ma is élő hagyományát. A lovát ugrató, közben a magyar zászlót a szélben lengető huszár képének láttán pedig minden igaz magyar embernek megdobban a szíve.

 

 

 

 

Borverseny Gyirmóton

 

 

     2011. március 11-én, pénteken egyesületünk Gyirmótra kapott meghívást a minden év tavaszán megrendezésre kerülő, a helybéli gazdák saját termesztésű borait felvonultató versengésre.

 

   

     A házigazdák részéről a település polgármestere köszöntötte a boros gazdákat és családtagjaikat, valamint a meghívott vendégeket. A jó hangulatról a jófajta helyi nedűk  mellett egyesületünk népzenekara és néptáncosai is gondoskodtak. A zenés összeállítás két részből állt. Az első részben ’48-as dalokat énekeltünk, a másodikban a XX. század katonadalaiból válogattunk. Az este folyamán a nótákat és a verbunkosokat Kincses László szavalatai tették színesebbé, a hangulat fokozásáról Tóth Kálmán anekdotái, valamint Magyar Gusztáv szellemes borköszöntői gondoskodtak.

 

 

 

 

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára

 

 

     2011. március 15-én, kedden, 10 órakor vette kezdetét az emlékünnepség. A ragyogóan melengető, tavaszi idő, a korábbi évekkel ellentétben, a Március 15. teret teljesen megtöltötte a megemlékezők tömegével.

 

 

     Az ünnepi megemlékezés szónoka dr. Áldozó Tamás, városunk polgármestere volt. Beszédében, a pápai történésekkel kapcsolatban rámutatott arra, hogy szerencsések vagyunk, hisz' sokat adtunk 1848/49-hez, van mire bűszkének lennünk. Beszédét követően Csillag-fiak címmel zenés-irodalmi összeállítást láthattak az ünneplők. A hagyományokhoz hűen a városi ünnepségen ketten, a Pápai Ipartestület, illetve Okke Pol, Kampen város nyugalmazott igazgatója vehette át Pápa Város Díszoklevelét. Az ünnepség díszsortűzzel, koszorúzással és a jelen lévő katonai alakulatok díszmenetével zárult.

 

 

 

 

Lengyel-magyar barátság

 

 

     Az idén ötödik alkalommal rendezték meg a magyar-lengyel barátság napját. A vonat 2011. március 22-én, reggel 8 órakor indult el a Keleti pályaudvarról, amelyen ötszázan utaztak, köztük Anna Derbin, a Lengyel Köztársaság budapesti konzulja, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Munkástanácsok és a Rákóczi Szövetség képviselői.

 

 

     A vonat 10 órakor érkezett Győrbe, ahol a Barátság emlékműnél és a Lech Kaczynski, Szmolenszk emlékkőnél tartottak megemlékezést díszőrségünk jelenlétében. Az ünnepségen beszédet mondott Somogyi Tivadar alpolgármester és Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára is. A vonaton utazott a Győri Lovas Nemzetőr Lovas Díszszakasz 4 tagja is Kovács Imre vezetésével, amely késő este érkezett Poznanba. Szerdán a küldöttség megkoszorúzta a magyar és a lengyel 1956. két gyermekhősének, Mansfeld Péternek és Romek Strzalkowskinak az emléktábláját. A küldöttségből egyedül a Pápai Huszáregyesület és a Győri Lovas Nemzetőr Lovas Díszszakasz tagjai, Kovács Imre, Vígh Zita, Vígh Eszter, Szabó Ádám és Szakonyi Sándor vett részt katonai hagyományőrzőként az ünnepségeken. Résztvételüket, mint lengyel, mint magyar részről elismerés övezte. A delegáció csütörtökön indult vissza Magyarországra.

 

 

 

 

Emléktábla avatása

 

 

     Emléktáblát avatott 2011. március 26-án, szombat délelőtt Szőllősy Sándor polgármester és vitéz Makray Ferenc százados tiszteletére a város önkormányzata, valamint a Veterán Ejtőernyősök Pápai Közössége a Török Bálint utcában.

 

 

 

     Pápa egykori polgármestere, valamint a várost védő ejtőernyős parancsnok 1945. március 25-én a város katonai kiürítésével megelőzték az ostromot, ezzel megmentették a települést és polgárait a háború pusztításaitól. Érdemeik elismerése előtt márvány emléktáblával adózik az utókor. A Szőllősy és a Makray család részvételével zajló avatóünnepségen dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Boda József rendőr dandártábornok, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének elnöke osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Ezt követően dr. Áldozó Tamás, Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége, Makray Ferenc lánya, és dr. Szőllősy Szabolcs, Szőllősy Sándor fia közösen leleplezték le az emléktáblát. Az ünnepi esemény koszorúzással zárult.

 

 

 

 

 

Equitáció Homokbödögén

    

 

     2011. április 30-án, szombaton Németh Attila bajtársunk lovardája adott otthont a lovaglótanfolyamnak. Az eligazítás és a bemelegítés után egyszerű lovardai alakzatokkal kezdődött a kiképzés, majd patanyom figurák lovaglásával, átmenetek és korrekt segítségek adásának gyakorlásával telt a délelőtt.

 

 

 

     A foglalkozás elsődleges célja a biztos ülés fejlesztése, valamint az egyéni hibák javítása volt. A kiadós ebéd után kötetlen beszélgetésen a ló és a lovas közötti kapcsolatról ejtettünk szót. Ezt követően szablyavívás gyakorlása következett gyalogosan. A délutáni lovas edzésen a már gyakorolt elemek mellett idő jutott karusszel alakzatok lovaglására, illetve a kard lóháton való használatát is gyakoroltuk. A délután ránk köszöntő heves záporeső megpróbálta a lovaglótanfolyamot meghiúsítani, de csapatunk kedvét ez nem szegte. Mostoha körülmények között, töretlen lelkesedéssel fejeztük be az edzést. A nap zárásaként Németh Attila értékelte összességében, és személyekre lebontva az egész napos munkát, amelyet szeretnénk negyedévenként megismételni.

 

 

 

 

 

Trianon megemlékezés

 

 

     2010. júniusában a magyar országgyűlés június 4-ét az Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította, ezért a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere körlevélben elrendelte a még létező katonai szervezeteknél egy tájékoztató jellegű filmvetítéssel egybekötött megemlékezés megtartását a teljes személyi állomány előtt.

      Az emlékezésre Horváth Ferencet kértek fel, mint a Pápai Huszáregyesület hagyományőrzőjét. A megemlékezés után Koltay Gábor: Trianon című filmjéből készült 37 perces vágott anyag került levetítésre.

 

 

Nemzeti Összetartozás Napja

 

   

     2011. június 4-én, szombaton Pápa Város Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napján, a trianoni békediktátum aláírásának 91. évfordulóján a Millenniumi Emlékparkban főhajtással emlékezett.

 

     A rendezvényen részt vett dr. Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester, Papp Tamás, a Kisgazda Polgári Egyesület megyei elnöke és Pápa város képviselőtestületének tagjai.  Pápa Város Fúvószenekarának toborzója után Kincses László szavalt részletet Koós Károly: Kiáltó szó című művéből. A trianoni emléknapon gyászszalagok elhelyezésével emlékeztek meg a jelenlevők az elcsatolt területekről, az Őrvidékről, a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről és a Délvidékről. A különböző tájegységek népviseletiben fiatal táncosok és a Pápai Huszáregyesület tagjai tisztelegtek főhajtással. A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult.

  

Nyílt nap a Hagyományok Hegyén

 

     2011. július 2-án, szombaton fergeteges csatajelenettel, lovas harci bemutatóval és a „Természet ösvénye” hivatalos átadásával, közel 800 látogató kíváncsi tekintete mellett kezdődött a Hegy Napja, vagyis a Hagyományok Hegye Egyesület nyílt napja az Öreghegyen, az egykori lokátorállomáson.

 

     A rendezvény a társegyesületek – többek között a Pápai Huszáregyesület, a Hét Csillag Egyesület, a Delta Íjászegyesület és más vidéki hagyományőrző csapatok – közreműködésével, Pápa Város Önkormányzata támogatásával és a Polgárőrség segítségével valósult meg. A velünk élő történelem vonatkozásában avarkori harcmódok, lovas és gyalogos bemutatók, avar hétpróba, korabeli fegyverek, viseletek és étkek várták az érdeklődőket. A jurtában, ahol egykor őseink éltek, kiállítás szemléltette a korabeli hétköznapokat. Perémi Ágota, a Veszprém Megyei Múzeum munkatársa eredeti és rekonstruált avarkori emlékeket hozott a látogatóknak. Megtekinthetők voltak mind az avar férfiak, mind a nők viselete, ékszerei, a lószerszámok és a mindennapi élet használati tárgyai. Este a nap fényét a tűz meleg váltotta, a hagyományőrzők szerét ejtették a tűzgyújtásnak, majd táncházzal, mulatsággal és népi muzsikával zárult a rendezvény.

 

 

 

  

 

 

Nándorfehérvári diadal évfordulója

  

   

     555 éve győztek a Nándorfehérvárt védő magyar seregek az ostromló törökök ellen. Július 22-ét, a nándorfehérvári diadal napját idén, július 4-én nemzeti emléknappá nyilvánította az Országgyűlés.

 

 

 

     A déli harangszót követően a Pápai Huszáregyesület tagjai, Unger Tamás alpolgármester és Rádi Róbert, a Polgármesteri Kabinet vezetője emlékeztek a magyar történelem e jeles napjára. A Himnusz hangjaival kezdődött a megemlékezés az Esterházy-kastély udvarán. Kincses László kronológiai ismertetése után Salgó Ferenc kanonok, plébános idézte fel a magyar-török háborúk egyik legjelentősebb eseményét. 1456. július 4–21. között a keresztények Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár várát II. Mehmed török szultán több mint tízszeres túlerőben levő ostromló seregével szemben. Július 22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket. A diadal emlékére vezette be III. Callixtus pápa az Úr színeváltozása ünnepet augusztus 6-ra, a győzelmi hír vételének időpontjára. A közhiedelemmel ellentétben viszont a déli harangozást még az ütközet előtt rendelte el könyörgésként a török támadás miatt, és csak a győzelem után változtatta a hálaadás harangszavává – hangzott el a megemlékezésen. A győzelem mintegy 70 évre megállította a törökök további európai terjeszkedését és Magyarország meghódítására irányuló próbálkozását. A nándorfehérvári diadal emlékére szervezett megemlékezés három ágyúlövéssel, majd a Szózat hangjaival zárult.

 

 

 

Nádasdy Történelmi Napok 2011.

 

   

     A fesztivál első napján, pénteken a nándorfehérvári diadalra emlékeztek, Hunyadi Jánosnak és hősies várvédőinek állítanak emléket, akik 555 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én, megállították a tízszeres túlerőben lévő oszmán seregeket.

 

 

 

     Egyesületünk szombaton kapcsolódott be a középkori látványosságba. A megnyitó előtt a hagyományőrző csapatokkal együtt felsorakoztunk a vár melletti területen. Ezután Kondora István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület fiataljai, amikor életre hívták ezt a rendezvényt, még nem is gondolták, hogy ilyen nagyszabású lesz. Elmondta még, hogy Sárvár egykor kulturális, gazdasági központként vonult be a történelembe, s reméli, hogy a 21. században is fontos találkahely lesz.  A megnyitón szót kapott Szabó Krisztián, a Nádasdy Hagyományőrző Egyesület elnöke is, aki elmondta, hogy különleges jelentőséggel bír ez a nap, hiszen történelmet játszanak, s bíznak benne, hogy ezzel történelmet is írnak. Az ágyúdörgés után megkezdődött az igazi ostromállapot a Nádasdy várban. A várudvaron lévő nagy színpadot, valamint a vásári forgatag színpadát betöltötték a zenés, táncos mutatványok, darabok és előadások. Volt virtusvetélkedő a várparkban, délután négy órakor jelmezes felvonulás, majd ötkor szakadó esőben kezdődött a várostrom. A kavalkádban gólyalábas tűzzsonglőrök is felléptek, gyermekfoglalkoztató és boszitanoda is várta a kicsiket. Este került sor a boszorkánypörre és a boszorkányégetésre, majd vitézi táncház zárta a napot.

 

 

 

 

Lovas és gyalogos kiképzés a Hagyományok hegyén

 

 

     Az idei évben a Történelmi Játékok elmaradtak, az egyesületünk éves programtervében azonban augusztusban szerepelt egy katonai hagyományőrző tábor megrendezésének terve. A négy napos programot 2011. augusztus 12-14. között bonyolítottuk le a Hagyományok Hegyén.

 

 

 

     Rendezvényünk célja ezúttal nem a közönség történelmi korokba történő elkalauzolása volt, hanem a résztvevők gyalogos és lovas tudásának, történelmi ismereteinek bővítése. A programok ezért nem voltak nyilvánosan látogathatók, mert a tábor leginkább a kiképzésről, a hagyományőrző tevékenység minél színvonalasabb gyakorlásáról és az arra történő felkészülésről szólt. A huszártábort csütörtökön építettük fel.  Közel negyven vettünk részt a kiképzésen és a programokon. A táborban lovas és gyalogos alaki kiképzés várta a résztvevőket, a lovaglás alapjai mellett nagy hangsúlyt fektettünk a ünnepségeken való díszelgés szabályaira, szakemberek ismertették a korabeli ruházat és fegyverzet sajátosságait, beszéltek a lószerszám- és fegyverkarbantartásról, szóba került a szövetségi szabályzat és természetesen felidéztük a Pápai Huszáregyesület 19 éves történetét is. Két előadást hallgathattunk meg a hétvégén. Fejes Sándor a pápai 7. Honvéd Huszárezred történetéről, Nagy L. István pedig a pápai huszárok napóleoni harcokban betöltött szerepéről beszélt a résztvevőknek. Természetesen Pápa katonatörténetének felidézése kapcsán nem maradhatott el a huszárzenekar játéka, melynek segítségével katonadalok és katonazenék kerültek a középpontba.

 

 

 

 

Pápai Hősök Napja 2011.

 

 

     Pápa Város Önkormányzata, a Pápai Huszáregyesület és a Jókai Mór Művelődési Központ 2011. augusztus 15-én, vasárnap tartotta emlékünnepségét a Pápai Hősök Napja alkalmából.

 

 

     Az I. és II. világháborús emlékműveknél szervezett megemlékezésre Pápa Város Fúvószenekara toborozta az emlékezőket. Dóczi Barna szavalatát követően a főhajtás szónoka – Bedők János hő.százados – hiteles forrásokat idézve emlékezett a Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred tragédiába torkolló lovasrohamára. 1914. augusztus 17-én Gorodok mellett a Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred áttörte az orosz vonalakat, s az ezred 2. osztálya szinte teljesen megsemmisült. Az emlékbeszéd után Kossuth Gergő dalát követően a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit az I. és II. világháborús emlékműveknél. A Pápai Hősök Napja bajtársi találkozóval folytatódott, ahol az idős veteránokat dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte. Az első bajtársi találkozók alkalmával 127 idős katona idézhette fel a világháború eseményeit, ma már csak 18 fő jelezte részvételét a mai eseményre. A megjelentek egy perces néma tiszteletadással emlékeztek az elmúlt néhány évben elhunyt bajtársakra. Az ünnepi ebéd után a huszárzenekara szórakoztatta a bajtársi találkozó résztvevőit.

 

 

 

 

Szent István napi ünnepség Bécsben

 

 

     A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség minden évben augusztus utolsó szombatján emlékezik meg első szent királyunkról. 1986 óta immár hagyományosan, az egész Kárpát-medencei, valamint a távolabb élő magyarság képviselői a magyarokhoz ezer szállal kötődő, bécsi Szent István dómban gyűlnek össze, hogy egy szentmise keretében együtt emlékezzenek Szent István királyra.

 

 

 

 

     Idén augusztus 27-én, szombaton tartották a nagy látványosságnak számító, ezreket vonzó szertartást, melyen a Pápai Huszáregyesület is részt vett. Egyesületünk tagjai díszőrséget állt az eseményen. Az ünnepségen részt vett, többek között, különböző országokból 28 népi viseletbe öltözött magyar nemzetiségű csoport is. A misét Kiss Barnabás atya, észak-amerikai magyar főlelkész mutatta be. A prédikációt Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus püspök mondta. A szentmisére Felvidékről, Magyarországról, Ausztriából és Erdélyből számos zarándok érkezett. Az ünnepi misén részt vett Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet, Ausztriában élő magyarok szervezeteinek képviselői és Habsburg Mihály, a júliusban elhunyt Habsburg Ottó legidősebb fia is.  A szertartás végén a Szent István karereklyét a Pápai Huszáregyesület és a soproni hagyományőrzők részvételével, ünnepélyes kísérettel vitték át a Máriapócsi Oltárához. Az I. Istvánnak tulajdonított csontereklyét a dóm kincstárában, aranyozott bronzból készült ereklyetartóban őrzik, amelynek a tetején a magyar korona kicsinyített másolata látható. Az ünnepség magyar néptánc és népdal bemutatóval folyatódott a katedrális, illetve az érseki palota udvarán.

426027
Mai napon:
74

2024-06-25 14:50
 Informatikai Partnerünk és a
A honlapunk az Exact Office Kft. támogatásával készült
 
Go to top