Zsoltár a doni hősök emlékére

 

     2012. január 15-én, vasárnap, 11.30 órakor egyesületünk a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg doni katasztrófájának 69. évfordulójára emlékezett. A hadműveletek során csapataink csaknem 42000 honvédet vesztettek, mintegy 26000-en kerültek hadifogságba és több, mint 28000-en szenvedtek sebesülést vagy tűntek el mindörökre.

     Az ünnepséget Orgona László gitárjátéka nyitotta, majd Kincses László szavalatát hallhatták a résztvevők. Az ünnepi beszédet Apostol Pál, református lelkész mondta. Ezt követően Pápa Város Önkormányzata, a Pápai Bázisrepülőtér, a Pápai Huszáregyesület, a Honvéd Bajtársi Klub, az Acsády Szakképző Iskola, valamint az ünnepségen megjelentek helyezték el a megemlékezés koszorúit és virágait az emlékmű talapzatánál, gyújtottak mécsest a hősök emlékére. Az ünnepi megemlékezés a Szózat és a Magyar Takarodó hangjaival ért véget.

 

 

 

Közgyűlés az Edvy Malom Fogadóban 

 

     2012. március 3-án, szombaton tartottuk az Edvy malomban az elmúlt esztendőt összefoglaló közgyűlésünket. Egyesületünk arra törekszik, hogy a lovas- és huszárhagyományokat még színvonalasabbá tegye, hogy minél szélesebb rétegek ismerhessék meg nemzeti múltunkban, de a világtörténelemben is jelentős szerepet játszó huszárság történetét, kultúráját.

     A több mint ötven pártoló és rendes tagot számláló egyesületünk mozgalmas évet tudhat maga mögött. Csapatunk tavaly 43 rendezvényen képviseltette magát. E programok közül kiemelten fontos volt számunkra az egyhetes alaki kiképzés, melyet a Hagyományok Hegyén sikerült megszerveznünk. A lovas és gyalogos mozgásformák gyakorlása rendkívül jelentős szerepet kap az egyesületünk életében, hiszen így tudunk igazán hiteles képet nyújtani egy-egy megemlékezésen, koszorúzáson. Az alaki kiképzésnél is jelentősebb momentuma volt a tavalyi évnek a Honvédelmi Minisztérium pályázatán történő sikeres szereplés. Hasonló pályázatra az elmúlt húsz évben nem volt példa. A projekt keretében a egyesületünk eszköztára hat új egyenruhával gazdagodott, amelyek színvilágban, formában, anyaghasználatban hiteles másai a Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred által használt egyenruháknak. Sajnos a 19 évvel ezelőtt készíttetett ruhák megkoptak, megfakultak és korántsem voltak már olyan autentikusak, mint a most elkészítettek.

 

 

 

Rendhagyó történelemóra

 

      2012. március 13-án, kedden a Hét Csillag Egyesület szervezésében, a Pápai Huszáregyesület közreműködésével a művelődési központ színpadán megvalósult rendhagyó történelemóra több, mint 400 diák számára engedett bepillantást a szabadságharc korszakának hétköznapjaiba.

     Tavaly a honfoglaló magyarok hétköznapjait, életmódját, harcmodorát dolgozhatták fel a pápai diákok nem mindennapi módszerekkel, idén pedig az 1848/49-es forradalom és szabadságharc mozzanatait elevenítette fel az általános és középiskolás tanulók számára dr. Hidán Csaba László régész-történész. A televíziós rendhagyó történelem-óráiról is ismert harcművészet-oktató nem hétköznapi eszközökkel avatta be az érdeklődőket a történelem e jelentős korszakába: az előadó ugyanis – maga is korabeli viseletben – élőben is felvonultatta a szabadságharc seregeinek egyenruháit, bemutatta a korra jellemző harceszközök használat, miközben pontos és átfogó képet festett a diákok számára a '48-as eseményekről. A magyar csapatok oldalán harcoló huszárok, nemzetőrök, honvéd gyalogosok, polgárőrök, betyárok viseletét, egyenruháit részletesen ismertetése után ízelítőt adott a szablyavívás fogásaiból. A diákok érdeklődő tekintete előtt, élőben csattant el néhány mestervágás, előkerült, egyebek mellett, az egyik legfélelmetesebb ősi fegyver a fokos és a karikás ostor is.

 

 

 

Március 15-i ünnepség Győrben

 

    A város méltó módon emlékezett az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc hőseire. A koszorúzási ünnepség után, a díszközgyűlésen Borkai Zsolt polgármester adta át a Díszpolgári és Pro Urbe Győr díjakat.

 

 

     A hivatalos városi ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődött a Honvéd ligeti emlékműnél. Borkai Zsolt polgármester ünnepi megemlékezésében úgy fogalmazott, „március 15. évről-évre az ünneplés és az emlékezés napja. Azért jöttünk össze ma is, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de legbelül, a lelkünk is ünneplőbe öltözzön. Ilyenkor még erőteljesebben érezzük, ahogyan szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a magyar szívdobbanás. Ilyenkor itt az idő, hogy végiggondoljuk, mit tettünk együtt és külön-külön azért, hogy a ránk bízott örökséget, magyarságunkat megőrizzük, új tartalommal és értékekkel gazdagítsuk, hogy aztán továbbadhassuk az utánunk jövőknek. (…) A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola MÚZSÁK művészeti csoportja adott műsort. Az önkormányzat mellett a győri szervezetek, pártok, egyesületek helyezték el az emlékezés koszorúit. A koszorúzás után a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred díszalegységének, a Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzetőr Díszszakaszának, valamint a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandériumának felvonulását láthatták az ünneplők.

 

 

 

Rabok tovább nem leszünk…

 

    Sok érdeklődő töltötte meg ma délelőtt a Március 15. teret, hogy részese lehessen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére rendezett, több mint 160 közreműködővel lezajlott városi ünnepi megemlékezésének.

    Az ünnepség a Pápai Fúvósok Egyesülete toborzója mellett a katonai díszalegység és a Pápai Huszáregyesület bevonulásával kezdődött. A megemlékezésen Unger Tamás mondott ünnepi beszédet. Pápa alpolgármestere hiteles képet festett a korszak társadalmi és gazdasági helyzetéről, a forradalmat kirobbantó tényezőkről. Az ünnepi beszédet az események megidézését, a korszak hétköznapjainak egy szeletét bemutató zenés, irodalmi összeállítás követte. A látványos ünnepi műsort követően dr. Áldozó Tamás polgármester adta át a Pápa Város Önkormányzata által alapított Pápa Város Díszoklevele kitüntetéseket. A városi képviselőtestület döntése alapján Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben részesült Klaus Blos, a németországi Ordo Militaris Teutonicus lovagrend nagymestere és Kocsis Tibor Balázs Béla-díjas filmrendező. A díszsortűz után emlékezve az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban elesett hősökre, áldozatokra a városi intézmények, civil szervezetek, emlékezők elhelyezték a kegyelet virágait az 1849. június 27-én vívott ihászi ütközet emlékére állított szobor tövében. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére szervezett emlékünnepség a katonai díszalegység és a Pápai Huszáregyesület lovas hagyományőrzőinek ünnepélyes elvonulásával ért véget.

 

 

 

 

Pápai Lovas Majális

 

    2012. május 11-13. között került megrendezésre a Lovas Majális, amely nyílt nappal kezdődött a Lovasiskolában. Óvodások és iskolások szép számmal tekintették meg a lovagi tornát, a díjugrató bemutatót, a lóidomítás fortélyait, ültek póni fogaton és simogatták a háziállatokat.

     A megnyitó ünnepségen csikósok, alföldi és bakonyi betyárok, népies fogatok, lovas nemzetőrök vonultak fel. Az ünnepség emléktábla avatással folytatódott. Az emléktáblára a Pápai Lovas Club azon versenyzői neve került fel, akik 1974-2011. között jelentős eredményeket tettek le a Club asztalára. A táblát dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere és Simon Róbert Balázs, Győr alpolgármestere leplezte le. A programokat malac sütés és rétes nyújtás tette színesebbé. A szombat délutánra megérkező zord időjárás nem rettentette el a bakonyi betyárokat a látványos bemutatótól. Az éjszaki lovas show-n fellépett a Győri Nemzetőr Díszszakasz és a Kassai Lovasíjász Egyesület homokbödögei csapata is. Ezt követően ugratásban és négyesfogat bemutatóban gyönyörködhettek a megjelentek. A csikósok életéről a Tóth Tanya Lovasclub tartott ízelítőt. A zárónapon a Magyar Lovas Színház és a Szigetszínház idézte meg őseink honfoglalását a rockopera részleteivel.

 

 

 

Nemzeti Összetartozás Napja

 

    2012. június 4-én, hétfőn Pápa Város Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napján, a trianoni békediktátum aláírásának 92. évfordulóján a Millenniumi Emlékparkban főhajtással emlékezett.

 

      A rendezvényen részt vett dr. Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere, Unger Tamás alpolgármester, Rádi Róbert kabinetvezető, Papp Tamás, a Kisgazda Polgári Egyesület és a Kisgazda Polgári Szövetségpárt Veszprém Megyei Szervezetének elnöke, valamint Pápa Város Képviselőtestületének tagjai. Az emlékműsor elején toborzózenét játszott Pápa Város Fúvószenekara, majd Müller Kata, énekelte az - Ez a vonat, ha elindult - című dalt, melyet a Sindő népzenekar kísért. Az énekszót vers követte: Csigi Ádám, a Türr István Gimnázium tanulója Bella István Halotti beszédét olvasta fel. A műsor folytatásában nemzeti színű szalagok elhelyezésével emlékezett a város az elcsatolt területekre: Őrvidékre, Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélyre és Délvidékre. A különböző tájegységek népviseletébe öltözött fiatal táncosok, a város oktatási intézményeinek képviselői, valamint a Pápai Huszáregyesület tagjai főhajtással tisztelegtek az emléknapon. Az emlékünnepség az Országzászló emlékműnél koszorúzással és a Szózat hangjaival zárult. 

 

 

 

Megelevenedő történelem

 

     Élő néprajz és csodálatos természeti környezet – ezt kínálta a Hegy napja július 14-én, szombaton. A Hagyományok Hegye Egyesület tagjai második alkalommal nyitották meg a közel 9 hektáros területet a nagyközönség előtt, s építettek rá egy olyan rendezvényt, amely bemutatja mindazt a szellemiséget, hagyományt, gasztronómiát, néprajzi értéket, amelyeket e terület történelme magában hordoz évszázadok óta.

 

 

     A hegy napja 2012-es rendezvényét Unger Tamás alpolgármester nyitotta meg. Mint mondotta, örömmel vett részt a programon és üdvözölte az egyesület tevékenységét. Hangsúlyozta, a hagyományok átörökítése létezésünk alapja. Ez a hely segít önmagunk meghatározásában, segít megértenünk, kik is vagyunk, honnan jöttünk. A megnyitó után különböző programok várták a közönséget. Az íjász csapatok célba lőttek, az avar harcosok a fegyverforgatást próbálgatták, a hegy magasabban fekvő pontján pedig lovasok küzdöttek a dicsőségért. A gyerekeket különféle foglalkozások várták: készíthettek nemeztárgyakat, elsajátíthatták a rovásírást, fonhattak kosarat, készíthettek avar ékszereket, a bátrabbak pedig részt vehettek az avar hétpróbán is.

 

 

 

 

Nádasdy Történelmi Fesztivál

 

     Sárvár legnagyobb rendezvényeként számon tartott historikus fesztiválon 2012. július 21-én, szombaton – a kedvezőtlen időjárás dacára – hangulatos körülmények között várta a fesztiválozókat, akik a Magyar Királyság, a Török Hódoltság és a végvári vitézek mindennapjait bemutató mozgalmas programok sorában kalandozhattak.

 

 

      A várudvart és a várparkolót hazai és külföldi hagyományőrző csapatok, kézművesek, historiás zenészek és komédiások színesítették már önmagában is a látványukkal is. Az idén első alkalommal a várparkban állomásozó magyar oldalról felcsendülő muzsikaszó és a Nádasdy várat elfoglaló török oldalról hallható müezin éneke, és a fűszeres török dallamok a szél hátán lovagolva csaptak össze, megjósolandó a hatalmas csatákat, párbajokat, villongásokat a vár visszaszerzéséért. Az esőáztatta ostromjátékra nagy volt az érdeklődést, a bőséges égi áldás sem tudta elriasztani az érdeklődőket, hogy a csatákat közvetlen közelről éljék át. Gölbasi serege idén sem tudta megtartani a várat, estére a magyar vitézek kezére került, melyet tüzes íjászbemutatóval ünnepeltek meg.

 

 

 

 

20 éves a Pápai Huszáregyesület

 

     A Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred tiszteletére, dicsőségük és emlékük megőrzésére néhány lelkes kezdeményező – Tóth Kálmán, Bedők János és Bolla Kálmán – irányításával 1992. június 30-án – az országban hatodikként – megalakult a Pápai Huszáregyesület. A 6 hónapos próbaidő eltelte után 1993. január 1-vel teljesjogú tagjai lettünk az akkor úgynevezett Európa Unió Magyar Lovas tagozatának (a mai Magyar Huszár – és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek).

 

 

      Az egyesület hivatalos bejegyzése után 25 felnőtt taggal, három kishuszárral, 6 fő pártoló taggal indult útjára ez a nagyszerű vállalkozás, amely mára maradéktalanul beépült a pápai közéletbe. Az egyesületünk célul tűzte ki a magyar lovas- és huszárhagyományok felélesztését. Tagjaink arra törekednek, hogy minél szélesebb rétegek ismerhessék meg nemzeti múltunkban, de a világtörténelemben is jelentős szerepet játszó huszárság, így a pápai huszárezred történetét, kultúráját. Mindezt úgy, hogy a lehető legteljesebb létszámmal képviseltetjük magunkat hazai és külföldi huszártalálkozókon, bemutatókon, emlékünnepségeken, hagyományőrző összejöveteleken. Nagyszabású történelmi bemutatóink az évek során beléptek a város nagyrendezvényeinek sorába. Az egyesületünk mára méltán kapcsolódott be a város kulturális vérkeringésébe. Csapatunk méltóképpen kívánja megünnepelni a maga mögött hagyott 20 évet. A jubileumi ünnepségre, olyan személyeket hívtunk és vártunk, akik valaha magukra öltötték a pápai 7. Honvéd Huszárezred egyenruháját, akik segítették, támogatták vagy bármilyen módon részei voltak egyesületünk tevékenységének.

 

 

 

 

Pápai Hősök Napja 2012.

 

     Pápa Város Fúvószenekarának toborzója mellett gyülekeztek az emlékezők tegnap délelőtt a Pápai Hősök Napja kapcsán szervezett ünnepségre az Ejtőernyős emlékműhöz. A Pápa Város Önkormányzata, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, valamint a Pápai Huszáregyesület közös szervezésében megvalósuló rendezvényen Gosztola Istvántól hangzott el Völgyi József Az ejtőernyősök emléke című verse, majd Huszár János emlékezett az egykor Pápán állomásozó huszárokra és honvéd katonákra, különös tekintettel a Vitéz Bertalan Árpád Ejtőernyős Zászlóalj hőseire.

 

 

     Az Ejtőernyős emlékműnél tartott megemlékezés a koszorúk elhelyezésével ért véget. Az emlékünnepség ezt követően az I. és II. világháborús emlékműveknél folytatódott. A 20 esztendős Pápai Huszáregyesület hagyományőrzői Pápa Város Fúvószenekara pattogós ritmusára érkeztek a helyszínre, s álltak díszsorfalat az elesett hősök emléke előtt. A rendezvényen Pusztai Boglárka hegedűjátékával, s közben Kincses László Gyóni Géza Halkabban című versével hangolta főhajtásra az emlékezőket. A Pápai Hősök Napja kapcsán szervezett ünnepségen Székely Tibor hő. alezredes, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke mondott beszédet, melyben hosszan méltatta a Pápai Huszáregyesület tevékenységét, kiemelte, nekik köszönhető, hogy 20 esztendeje minden év augusztus 17-én leróhatjuk kegyeletünket a Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred dicsőséges, ám tragikus lovasrohama előtt. Az emlékünnepségen a megjelentek elhelyezték a kegyelet virágait az I. és II. világháborús emlékműveknél, majd a Szózat hangjait követően a lovasok díszmenetben hagyták el a rendezvény helyszínét. A Pápai Hősök Napja a bajtársi találkozóval folytatódott a Lovasiskolában, ahol az egyre fogyatkozó világháborús veteránokat emléklappal köszöntötték a pápai hagyományőrzők. A bajtársi találkozó résztvevői közös ebéd mellett idézhették fel múltjuk hol szomorú, hol pedig örömteli pillanatait.

 

Államalapításunk ünnepe

 

     Legnagyobb és legrégebbi nemzeti ünnepünk augusztus 20-a, Államalapító Szent István ünnepe, melyre idén különleges programmal készült Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ. A megemlékezés - hagyományteremtő szándékkal - családi ünnepvárással kezdődött az Erzsébet ligetben a kora esti órákban.

 

 

     Népi hagyományainkból ízelítőt adó, nemzeti öntudatot erősítő játszóházba várták a családokat, hogy kicsik és nagyok megismerjék, újra felfedezzék értékeinket, és közösségi élményként átéljék a nemzeti ünnep lényegét. A családi ünnepvárón az Allegro AMI Sindő gyermek népzenekara jóvoltából pedig népdalokkal és a néptánc alaplépéseivel ismerkedhettek meg gyerekek és felnőttek egyaránt. A hagyományos megemlékező műsorra Pápa Város Fúvószenekara toborozta az ünneplőket a ligetben felállított színpadhoz, a Himnusz hangjai után pedig Unger Tamás alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi beszéd és a kitüntetések átadását követően fáklyás felvonulás indult az Országzászló Emlékműhöz. A hagyományos ünnepi koszorúzáson pártok, intézmények és civil szervezetek helyezték el az emlékezés és tisztelet koszorúit és a hivatalos ceremónia a Szózattal ért véget.

 

Az aradi 13 vértanúra emlékeztünk

 

     Az aradi vértanúk, valamint gróf Batthyány Lajos, az első felelős és független magyar kormány miniszterelnökének emléke előtt tisztelgett a város 2012. október 6-án, délelőtt a Március 15. téren, a nemzeti gyásznapon.

 


      A városi megemlékezésen az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat diákjainak vezetésével csendültek fel a Himnusz dallamai, majd dr. Péntek Árpád fideszes önkormányzati képviselő mondott emlékbeszédet. A beszéd után az erkeles fiatalok emlékműsora következett, majd a jelenlévők megkoszorúzták a szabadságharc tiszteltére állított emlékművet. A megemlékezést a Szózat zárta le. Az eseményen a város képviselő-testületének tagjai mellett részt vett többek között Gangler László alezredes, az MH Pápa Bázisrepülőtér megbízott parancsnoka, valamint Keith Boone ezredes, a Nehéz Légiszállító Ezred parancsnoka.

 

 

 

Nádasdy huszárok hősiessége

 

     2012. december 9-én, vasárnap Sopronban a Nádasdy huszárok meghívására együtt emlékeztünk Limanowa hőseire, az 1914. november 28. és december 18. között a nyugat-galíciai város melletti csatára, amelynek során az osztrák-magyar csapatok megállították, és a Dunajec folyó mögé vetették vissza a Krakkó irányába áttörni készülő orosz csapatokat.

 

 

     Az ünnepség a Domonkos templomban vette kezdetét. Grubits Róbert főhadnagy úr ünnepi köszöntője után, Grubits Adrienn kisasszony tolmácsolásában halhattuk a 98 évvel ezelőtt lezajlott háborús cselekmény részletes ismertetőjét. A szentmise után alakzatban vonultunk át az Orsolya térre, ahol a huszár emlékmúzeum is található. A téren tovább folytatódott az ünnepség. Hadtörténész segítségével kaphattuk átfogó képet a csatáról és annak körülményeiről. Az előadás után a soproni egyesület vezetése emléklapokkal és emléktárgyakkal köszönte meg azoknak a tagoknak az egész éves munkáját, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az év során. A megemlékezés díszsortűzzel folytatódott, amelyet baráti hangulatú agapé zárt a közeli étterem hangulatos pincéjében.

401051
Mai napon:
40

2024-03-05 09:09
 Informatikai Partnerünk és a
A honlapunk az Exact Office Kft. támogatásával készült
 
Go to top