A Doni Tragédia 70. éves évfordulója
 
     2013. január 13-án, vasárnap emlékeztünk a hatalmas veszteséggel járó háborús katasztrófára. Az emlékére rendezett emlékünnepségen részt vett dr. Kovács Zoltán és Gőgös Zoltán országgyűlési képviselők, dr. Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester, Keith P. Boone ezredes, a Nehéz Légiszállító Ezred parancsnoka, Viczai Zoltán alezredes, a MH Pápa Bázisrepülőtér képviselője és Pápa Város Képviselő-testületének tagjai.
 
 
A Pápai Huszáregyesület és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ közös szervezésében megvalósuló rendezvényen a huszáregyesület tagjai megindító verses-zenés összeállítással hangolták emlékezésre a megjelenteket, majd Kékesi István Csót polgármestere idézte fel a keleti fronton végbement tragikus eseményeket. Elhangzott, a 200 ezres seregből több mint százezren soha nem térhettek haza. A szónok az emlékezés fontosságát hangsúlyozta: emlékezzünk nemcsak arra, ami szép volt, de arra is, ami kegyetlenül nehéz volt az életében azoknak, akiknek nincsen már arcuk, hangjuk, és nem látják az égő gyertyák lángját, hiszen ők maguk azok a lángok – hangzott az emlékbeszéd. A beszédet követően az emlékezők elhelyezték a kegyelet virágait a II. világháborús emlékműnél, majd a díszsortűz és a Szózat közös eléneklése után a közösség mécsesgyújtással rótta le tiszteletét a hősök emléke előtt.
 
 
 
Huszárjaink apróságok között

     Közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából 2013. március 12-én és 13-án, kedden és szerdán vendégei voltunk a Szivárvány és a Vajda P. ltp-i óvodának. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából hívtak minket, hogy a nemzeti ünnepre jobban ráhangolódjanak a gyerekek, megismertessük velük a huszárhagyományokat és a történelem egy szeletét, mindezt természetesen az ő nyelvükön, játékos formában.
 
 
     Az ünnepre hangolódás már a hét elején elkezdődött, hiszen az ovisok kézműves foglalkozások keretében huszárcsákót, kardot, pártát és kokárdát készítettek, így megfelelően ünnepi hangulatban fogadhatták huszárjainkat. A Pápai Huszáregyesület fontos célként tűzte ki a felnövekvő generációk nevelését, hogy a fiatalok széles köre ismerje meg a huszárság hagyományait, múltját és a történelmi tényeket. Ezért jöttünk nagy örömmel – immár második alkalommal – a Szivárvány Óvodába, hogy a legkisebbek is találkozhassanak a huszárokkal, ismerjék meg a pápai 7. Honvéd Huszárezred egyenruháját, felszerelését, fegyvereit és a huszárélet hétköznapjait. A játékos foglalkozást népzenei együttes és Kincses László szavalata tette még hitelesebbé. A gyerekek rendkívül élvezték a történelmi bemutatót. Kézbe foghatták a kardot, a puskát, a zászlót, felpróbálhatták a huszárcsákót, a program végén pedig táncházban ismerkedhettek a korabeli tánclépésekkel. Az egyesületünk tagjai holnap a Vajda Lakótelepi Óvodába látogatnak lóháton, ahol szintén hasonló módon hangolják ünnepre a kicsiket a március 15-i megemlékezés alkalmából.
 
 
 
A zord idő gátja nem lehet

     Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója kapcsán szervezett városi ünnepség programjai ugyan elmaradtak a szélsőséges időjárási viszonyok miatt, egyesületünk tagjai és néhány emlékező visszafogott tiszteletadás mellett hajtott fejet a márciusi ifjak és a szabadságharc emléke előtt.
 
 
      2013. március 15-én, pénteken délután öt órakor a református templom előtt lelkes emlékező pápaiakból egy kisebb csoport verbuválódott. A tiszteletadáson a Pápai Huszáregyesület tagjai az ihászi csata emlékműve előtt álltak díszőrséget, míg a megjelentek elhelyezték a kegyelet virágait. Saját maguknak tartoztunk ennyivel: a 20 éves egyesületünk a rossz időjárási körülmények ellenére sem szakíthatja meg a március 15-i tiszteletadás hagyományát. Szervezetük Pápa katonatörténetének és lovashagyományainak ápolására esküdött fel. Ezért fontosnak tartjuk, hogy – közösségükből néhányan, akik nem rekedtek a hó fogságában – visszafogott keretek között emlékezzenek a '48/49-es eseményekre. A rövid megemlékezés a Szózat, majd a Székely Himnusz közös eléneklésével zárult.
 
 
 
25 éves a Tavaszi Hadjárat

     Tavasszal ismét útjára indult Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata a Magyar Hagyományőr Világszövetség, az érintett önkormányzatok, művelődési intézmények és a helyi hagyományőrző egyesületek rendezésében.

 
     2013. április 6-án, szombaton egyesületünk is csatlakozott az isaszegi hadijátékhoz. Szokásunkhoz híven most is az oszták oldalon ragadtunk fegyvert várva az elkerülhetetlen végkifejletet. Mintegy 80-100 lovas hagyományőrző – jórészt huszárok – járták be az 1849-es dicsőséges Tavaszi Hadjárat útvonalait 35 település érintésével, Magyarországon és a Felvidéken. Az 1988. óta zajló programsorozaton közel 60 katonai hagyományőrző és 50 más társadalmi szervezet vett részt. Az Emlékhadjárat útvonalát az egyes településeken nagyszabású koszorúzási ünnepségek, történelmi előadások, népzenei és néptánc műsorok, rock koncertek, huszárkonyha főzőbemutatók, zenés katonai hagyományőrző parádék és nem utolsó sorban látványos csatabemutatók szegélyezték, amelyeken gyalogsági alakulatokkal, tüzérséggel és még több lovassal gyarapodott a résztvevők száma.
 
 
 
Hősök Napja és II. világháborús hadijáték Tapolcán
 
     2013. május 26., vasárnap, a hónap utolsó vasárnapja, Hősök Napja. Ezt a jeles ünnepet minden év május utolsó vasárnapján tartják Magyarországon, amelynek eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni.

 
     Idén ez a megemlékezés Tapolcán "egy kicsit" más volt, mint az elmúlt egy-két évben. Bár a nap kegyeleti megemlékezéssel kezdődött, a továbbiakban színes haditechnikai programok vártak minden idelátogatót a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesületnek köszönhetően. 9 órakor a tapolcai Régi Temetőben kegyeleti megemlékezésen és emléktábla avatáson álltunk díszőrséget Reindl Ráfáel tábori lelkész főhadnagy úr sírjánál. Az emléktáblát főtisztelendő Földi István esperes tábori lelkész úr szentelte fel. Ezután az I. világháborús katonai parcellában, a központi emlékműnél, valamint az emlékoszlopokon koszorúk elhelyezésében segítettünk. Majd a II. világháború során a tapolcai és Tapolca környéki harcokban elesett magyar, amerikai, német és szovjet katonák emlékműveinél róttuk le kegyeletünket. A megemlékezések után a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban kegyeletadó szentmisét celebrált főtisztelendő Csere Sándor kanonok. Délután a haditechnikáé volt a főszerep. Az I. Országos Hadikulturális Fesztivál keretein belül az érdeklődők megismerkedhettek a II. világháborúban használt technikai eszközökkel és járművekkel. A rendezvénynek az volt a célja, hogy aktuálpolitikától mentesen, szakmaiságra és a történelmi hűségre hangsúlyt fektetve mutassa be az emberközeli magyar katonát, aki függetlenül attól, mely korban élt, milyen politikai vezetés alatt szolgált, de mindig a Hazát szolgálta. A szervezők a programok összeállításakor gondoltak, a gyereknapra és azokra is, akiket inkább a népi hagyományok érdekel. A cél az volt, hogy mind a tapolcaiak, mind pedig azok, akik az ország más tájairól látogattak ide, jól érezzék magukat, emlékezzenek erre a napra, és megismerjék a Tapolcai-medencét, népi kismesterségeit és gasztronómiáját is.
 
 
 
Nemzeti tragédiánkra emlékeztünk
 
     2013. június 4-én, 18 órakor a trianoni tragédiára emlékeztünk a Békeszerződés aláírásának 94. évfordulóján. A megemlékezés elején népdalokat hallhatott a szép számú emlékező közösség Pápa Város Bárdos Lajos Vegyeskara és az Erkel Kórus előadásában, majd a Himnusz dallamai után Dóczi Barna, egyesületünk tizedese elszavalta Petőfi Sándor Isten csodája című költeményét.
 
 
     Június negyedike nemzetünk egyik legmeghatározóbb tragédiája – jelentette ki emlékbeszédében dr. Kovács Zoltán. Ez az a nap, amikor területünk kétharmadát elcsatolták, amikor az összes bányánkat, továbbá földgázlelőhelyünk nagy részét, az erdők 88 százalékát, valamint a közutak, vasutak, ipari üzemek felét elveszítettük, és amikor a magyarság egyharmada, több mint 3 millió ember az új határokon kívülre került. Ez a nap volt második Mohácsunk. A nemzeti összetartozás napja emlékeztessen minket arra is, hogy a nagy próbatételekben megálltuk a helyünket, ezekből megerősödve, és ha hihetetlen is, de mégis győztesen kerültünk ki. Ezek egyre tartalmasabbá, egyre erősebbé kovácsolták lelkünket, összetartozásunkat, erőt adva a jövő próbáihoz – hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán. Az emlékező gondolatok után generációk körtáncát adat elő a Vadvirág Néptáncegyüttes, a Pápai Nyugdíjas Egyesület, valamint a Tánc-Lánc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közösen. Az emlékműsor koszorúzással, legvégül pedig a Szózat eléneklésével zárult az Országzászló Emlékműnél.
 
 
 
Katonatörténeti kiállítás a Fellner udvarban
 
     Egyesületünk és a MH Pápa Bázisrepülőtér közös munkája nyomán állt össze az a tartalmas kiállítás, mely Pápa katonatörténetének fontos állomásait, értékes relikviáit és különböző korok egyenruháit vonultatja fel. A Fellner udvarban található tárlatot 2013. június 14-én, pénteken nyitották meg a Játékfesztivál keretében.

 
     A megnyitón a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdek-képviseleti Egyesületének férfikara katona dalokkal üdvözölte a kiállítást, majd Bolla Kálmán, a Huszáregyesületünk elnöke mutatta be a tárlatot. Pápa városa évszázadok óta ad otthont különböző korok katonáinak. A kiállítás a történelem vérzivataros századait mutatja be, a török hódoltságtól a kuruc koron át az 1848-as szabadságharcig, majd kiemelten foglalkozik 7. Honvéd Huszárezred történetével. A kiállításon eredeti fegyverek és dokumentumok is megtalálhatók, amelyek egyesületünk gondos gyűjtése nyomán válhatnak közkinccsé. Bolla Kálmán arra biztatott, minél többen tekintsék meg a tárlatot, köztük fiatalok és gyerekek, hogy méltón emlékezzünk elődeink hősi harcaira. Soproniné Szabó Éva zászlós, a Bázisrepülőtér kommunikációs altisztje úgy fogalmazott, öröm volt dolgozni ezért az emlékszobáért, hiszen sokan még ma is velünk vannak, akik aktív katonaként élték meg a bemutatott éveket. A tárlat anyagának rendszerezésében sok segítséget kaptak azoktól a nyugdíjasoktól, akik a 47. Pápa Harcászati Repülőezred idején a repülőtéren szolgáltak. Közös a múltunk, a jelenünk és reményeink szerint a jövőnk is. A múltunkat megbecsülni pedig közös felelősségünk – hangsúlyozta a szónok. Kiállításunk az új Széchenyi terv keretében, Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt keretében valósulhatott meg. Projektazonosító: KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001
 
 
 
Huszárkiképzés Nagycenken
 
     2013. június 21-23-án az I. világháború kitörésének közelgő, 100 éves évfordulójára való felkészülés jegyében, MHKHSZ Monarchia és a Magyar Királyság korszakának, lovas alaki kiképzésén vettünk részt Nagycenken, a Széchenyi kastély parkjában és a Méntelep lovas pályáin.
 

 
     A fő hangsúly a lovas alaki kiképzésen volt, melynek szakmai alapjait a Magyar Királyi Honvéd Lovasság 1900-ban kiadott alaki szabályzata adta. A szombati napon, az elméleti képzés után, az egyesületünk tagjai gyalogos és lovas alaki kiképzésen vettek részt. Az ebédszünetet követően oktatófilmet néztünk korabeli filmek lovassági részleteinek összevágásából. Délután a csoportok összevonásával szakasz szinten gyakoroltuk a lóról szállást és felülést, a fordulatokat, a mozgást arcvonallal, a tagoszlop alakítást, a tagoszlop mozgását és a fejlődését. A Múzeumok Éjszakáján a soproni Nádasdy huszárok múzeumából elhozott tárgyakból és írásos anyagokból rögtönzött kiállítást néztük meg. Vasárnap délelőtt a kiképzés folytatódott. A korábbi „könnyítések” után, most már teljes felszerelésben, fegyverrel hajtottuk végre a feladatokat, a hőségriadó ellenére. A tábor ünnepi záróakkordjaként a kolini csatára emlékeztünk, a kastélyparkban celebrált tábori misével.
 
 
 
 
Török portya Sárváron
 
      2013. július 19-21-én ötödik alkalommal rendezték meg a Nádasdy Történelmi Fesztivált. A három napos rendezvénysorozat ideje alatt visszarepülhettünk ismét az időben, feleleveníthettük a Nádasdyak emlékét, részesei lehettünk a látványos és küzdelmes ostromjátéknak, ahol magyar és török harcosok néztek farkasszemet egymással.
 
 
     Idén is a nagysikerű, gasztronómiai időutazás, a Báthory-lakoma vezette be a fesztivált. A Nádasdy vár bástyájában korabeli, keleties ízekkel várták a vendégeket. Már pénteken a vár udvarát birtokba vették a vásárosok, kézművesek és a hagyományőrzők korhű sátrai, kellékei. A fesztivál hivatalos megnyitója szombaton 10 órakor volt a várparkban. A szónoklatok után azonban felgyorsultak az események: dörögtek az ágyúk, puskák, csattogtak a kardok, csatakiáltásoktól volt hangos a vásártér, amikor egy vásárütés alkalmával összecsaptak a török és a magyar csapatok. Közben a vár udvarán készültek a finomabbnál finomabb étkek. A nap fénypontja a felvonulás volt, majd az utána következő ostromjáték. A korábbi esztendőkhöz képest az időjárás is kegyes volt hozzánk, nem szakadó esőben kellett megvívnunk a végvári vitézekkel. Az érdeklődők kipróbálhatták a korabeli fegyvereket: lőhettek muskétával, kovás és kanócos fegyverekkel, és a korabeli oszmán és magyar vitézek felszereléseit, páncélzatát is magukra ölthették.
 
 
 
Hőseinkre emlékeztünk
 
     2013. augusztus 17-én az Ejtőernyős emlékműnél kezdődött a Pápa Város Önkormányzata és az egyesületünk által szervezett Hősök Napi megemlékezés. Az emlékünnepségen részt vett Unger Tamás alpolgármester, Rádi Róbert, a Polgármesteri Kabinet vezetője, a képviselő-testület tagjai, Gangler László, a MH Pápa Bázisrepülőtér parancsnoka és Frank Rombouts, a Nehéz Légiszállító Ezred parancsnoka.
 
 
     A Vitéz Bertalan Árpád Honvéd Ejtőernyős Ezred és Szállítórepülő Század tiszteletére állított emlékműnél tartott rendezvény Nagyváradi József szavalatával kezdődött. A programon Huszár János mondott emlékbeszédet, ezt követően a megjelentek elhelyezték a kegyelet virágait az emlékműnél. A rendezvény az első és második világháborús emlékműveknél folytatódott, ahol Pápa Város Fúvószenekarának pattogós ritmusára vonultak be huszárjaink, tisztelegve az egykor volt Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred hősi halottai előtt.  A megemlékezés Lengyel Andrea zászlós megindító szavalatával kezdődött, majd Rostás Attila Zoltánné főtörzsőrmester adta elő Demjén Ferenc Kell még egy szó című dalát. Az emlékünnepségen Gangler László mondott beszédet. Az ezredes azt hangsúlyozta, augusztus 17-én leróhatjuk tiszteletünket az egykor Pápán állomásozó huszárok és honvéd katonák előtt, különös tekintettel a M. Kir. 7. Honvéd Huszárezred dicsőséges, ám tragikus, 99 évvel ezelőtt végrehajtott lovasrohama és a Vitéz Bertalan Árpád Ejtőernyős Ezred hőseire. Az emlékező közösség elhelyezte a koszorúkat a világháborús emlékműveknél, majd katonai tiszteletadás mellett a huszárok elhagyták az esemény helyszínét. Az egykori katonák és leventék találkozójának a Lovasiskola adott otthont a délutáni órákban. A bajtársi találkozó az emléklapok átadásával folytatódott, majd a huszárzenekar közreműködésével vidám hangulatú zenéléssel, énekléssel zárult.
 
 
 
Gyergyóremete 2013.
 
     2013. augusztus 26-tól szeptember 1-ig egyesületünk négy tagja filmforgatáson vett részt Gyergyóremetén. A Kereszthegy című oktató film előzetes híreink szerint 2014. tavaszától lesz látható a médiában. A film az 1944. őszén a Tölgyesi-szorost védő 21. határvadász-zászlóalj hős katonái előtt tiszteleg.
 
 
A Kereszthegy (1516 m) Gyergyóremete nyugati határát uralja, itt volt Gyergyó területén az utolsó nagy csata az előrenyomuló orosz csapatok és a magyar honvédség között. Külön köszönet vendéglátóinknak a szállásért és a remek ételekért, valamint Igler Attila hadnagy úrnak a lehetőségért, hogy eljuthattunk az ezeréves határig. A Zrínyi Média Kht. által készítendő film feleleveníti a határvadászok mindennapi életét a sorozáson keresztül a végső visszavonulásig. A Kecske-kő (1481 m) alatt is jártunk, mely a Görgényi-havasok északi nagy kalderájának a része a Fancsal (1684 m) és az Öreg-havas (1634 m) csúcsokkal együtt. Megható volt találkozni az egykori honvédekkel, akik kemény küzdelem árán kényszerültek hátrálásra. Az utolsó napon lehetőségünk nyílt megtekinteni Gyergyótölgyesen az egykori határvadász laktanya épületét is.
 
 
 
Férfitisztesség és katonai hűségeskü
 
     2013. október 6-án, vasárnap, 11 órakor a Március 15. téren tartott megemlékezéssel az aradi vértanúk, valamint gróf Batthyány Lajos, az első felelős és független magyar kormány miniszterelnökének emléke előtt tisztelegtek az egybegyűltek. Az eseményen részt vett többek között dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, a térség országgyűlési képviselője, dr. Áldozó Tamás, a város polgármestere, és a város képviselő-testületének több tagja.
 
 
     A Himnusz dallamai után Magasy Zsolt, a Bázisrepülőtér parancsnoka mondott beszédet, amelynek során megidézte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni megtorlások hátterét, történetét, következményeit. – Az 1849-es fegyveres harc ugyan elbukott az osztrák és az orosz túlerővel szemben, de a nemzet áldozata nem volt hiábavaló. A küzdelem társadalmi vívmányait, a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést, a törvény előtti egyenlőséget már nem lehetett semmissé tenni. A magyarság, bár hatalmas véráldozatok árán és a nemzeti önrendelkezésétől megfosztottan, de elindulhatott a polgári fejlődés útján – hangsúlyozta a szónok. Az aradi tizenhármak szinte az egész birodalmat képviselték. A szabadságharc tábornokainak származása, társadalmi háttere, életútja olyan sokszínű volt, mint az egész Osztrák-Magyar Monarchia önmaga. Őket nem a származásuk, hanem a tetteik tették magyarokká. Számukra a hazafiság tudatos választás eredménye volt. Sorsukat, életüket nem a születés véletlenje határozta meg, és haláluk is tudatosan vállalt döntés eredménye volt. Megtehették volna, hogy másokhoz hasonlóan a szabadságharc utolsó napjaiban külföldre menekülnek a felelősségre vonás elől. De a férfitisztesség és a katonai hűségesküjük ezt lehetetlenné tette számukra. A méltóságteljes főhajtáson a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola emlékműsorral működött közre, majd a jelenlévők megkoszorúzták a Március 15. téri Honvéd-emlékművet.
 
 
 
 A 9. Nádasdy huszárezred emlékére

     2013. december 8-án, vasárnap Sopronban a Nádasdy huszárok meghívására együtt emlékeztünk Limanowa hős huszárjaira, az 1914. november 28. és december 18. között a nyugat-galíciai város melletti csatára, amelynek során az osztrák-magyar csapatok megállították, és a Dunajec folyó mögé vetették vissza a Krakkó irányába áttörni készülő orosz csapatokat.
 
 
     Az ünnepség a Domonkos templomban vette kezdetét. Grubits Róbert főhadnagy úr ünnepi köszöntője után, Daghefli Adrienn kisasszony ismertette a 99 évvel ezelőtt lezajlott eseményeket. A szentmise után díszmenetben a Szentháromság tér érintésével vonultunk át az Orsolya térre, a huszár emlékmúzeum elé. A téren tovább folytatódott az ünnepség. Horváth Zsolt huszár szavalata után Grubits főhadnagy úr újra felelevenítette a közel 100 éve lezajlott hadmozdulatokat. A megemlékezés végén a jeles évforduló emlékére a soproni egyesület vezetése emlékéremmel köszönte meg a megjelent egyesületeknek a részvételt. A megemlékezés díszsortűzzel folytatódott, majd a nyílt nap keretén belül az érdekődők megtekinthették a múzeumot. Az ünnepséget díszebéd zárta a közeli Pannonia étteremben.
418657
Mai napon:
134

2024-05-27 17:43
 Informatikai Partnerünk és a
A honlapunk az Exact Office Kft. támogatásával készült
 
Go to top