A Don-kanyarban elesett hősökre emlékeztünk
 
    2015. január 11-én a délelőtti esőzés miatt a JMSZK színházépületének földszintjén gyűltek össze az emlékezők, hogy leróják tiszteletüket a 72 évvel ezelőtti doni katasztrófa hősi halottjai előtt. Pápa Város Önkormányzata és egyesületünk által szervezett megemlékezésen részt vett dr. Kovács Zoltán államtitkár, országgyűlési képviselő, dr. Áldozó Tamás polgármester, az MH Pápa Bázisrepülőtér és a Nehéz Légiszállító Ezred képviselői, valamint a képviselő-testület tagjai.
 
 
   A második világháborúban 1943. január 12-én kezdődött meg a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során napok alatt szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős II. Magyar Hadsereg. A Don mellett elszenvedett katonai vereség egyike a magyar történelem legnagyobb katasztrófáinak. A városi megemlékezés a Himnusz hangjaival indult, majd Kincses László tolmácsolásában Pósa Klára: Apám sírjára virág helyett ... című verse intette csendes emlékezésre a megjelenteket. A rendezvényen Szijártó László esperes-plébános mondott emlékbeszédet, aki gondolatait imádsággal foglalta keretbe. A szónok beszédében kiemelte, a rosszul ellátott, gyengén felszerelt II. Magyar Hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett, de a hősök, akikre ma emlékezünk, kitartottak a reménytelenségben is. Szijártó László a hazaszeretet erejét hangsúlyozta, mely ma is rendkívül fontos a keresztény ember életében. A szónok beszélt a doni katasztrófa eseményeiről, a hadsereg felszereléséről, részletezte a súlyos veszteséghez vezető okokat. Elhangzott, az ütközetekben több, mint 50 ezren haltak meg, emellett közel 70 ezerre tehető a sebesültek és fogságba esettek száma. 1943 tavaszán Horthy Miklós kormányzó összesen 126 ezer fős veszteségről számolt be egy Hitlerhez intézett levelében. Akik túlélték, azok számára pedig kitörölhetetlen nyomot hagyott az ütközet. A rendezvény a II. világháborús emlékműnél folytatódott. Az emlékezők elhelyezték a kegyelet koszorúit az emlékmű lábánál, majd a Takarodó, végül pedig a Szózat hangjaival zárult a tiszteletadás.
 
 
 
Börtönnek, bilincsnek lerázom a gondját...
 
    Pápa Város Fúvószenekarának toborzó zenéje fogadta az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója tiszteletére rendezett városi megemlékezésre érkezőket a hűvös kora délután.
 
 
   A hagyományosan a Március 15. téren tartott emlékünnepség az MH Pápa Bázisrepülőtér katonai díszalegységének és egyesületünk lovasainak bevonulásával kezdődött, a Himnusz eléneklése után pedig Unger Tamás, Pápa város alpolgármestere mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi beszédet követően „Börtönnek, bilincsnek lerázom a gondját...” címmel ünnepi  összeállítást láthattak a megjelentek Müller Anita és Müller Zoltán rendezésében. A műsorban közreműködött a JMSZK Vadvirág néptáncegyüttes, Kincses László, Nagy Kristóf, Németh Dénes zenekara, valamint a pápai iskolák művészeti csoportjai: PRK Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája néptánc tagozat, valamint a Türr István Gimnázium és Kollégium énekkara. Műsorukban az 1848-as forradalom eseményeit és az azt követő szabadságharcot idézték meg Rózsa Sándor és a pusztai betyárok hazafias küzdelmének tükrében. A díszőrség váltás után Áldozó Tamás polgármester adta át a Pápa Város Önkormányzata által alapított elismeréseket. Az idei esztendőben példamutató és kiemelkedő tevékenységükért ketten részesültek kitüntetésben: Pápa Városért Érdeméremmel dr. Schweighoffer Ernőnét, míg Pápa Város Díszoklevelével Harangozó Zsigmondot tüntették ki az ünnepi megemlékezésen. Az ünnepi műsor a hagyományos díszsortűzzel és koszorúzással folytatódott, a várost képviselő politikusok mellett, politikai pártok, fegyveres testületek, civil szervezetek helyezték el a tisztelet koszorúit az Ihászi csata emlékművénél. Az emlékműsor a Szózat hangjaival és a díszalegység és lovas huszárok elvonulásával ért véget.
 
 
 
48-as játszóház az ünnep jegyében
 
    Ünnepi kézműves műhely, 48-as játszóház és Huszárkodó várta a gyereket és a családokat az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség után a Kékfestő Múzeumban és a Pápai Református Gyűjteményekben.
 
 
   Mindkét játszóházra nagy volt az érdeklődés, hiszen pillanatok alatt megteltek a kézműves asztalok, s az ügyes kezű apróságok és szüleik lelkesen készítettek kokárdát, szabadságvirágot és ünneplő kishuszárt. A Pápai Református Gyűjtemények is várta az alkotni vágyó gyerekeket. Népszerű program volt a Huszárkodó is, ahol a Pápai Huszáregyesület tagjai várták az érdeklődőket gyönyörű korabeli egyenruhákban. A gyerekek szinte egymás kezéből vették ki a szebbnél szebb viseleteket, hogy felpróbálhassák, s le is fényképezkedjenek bennük. A gyerekek a korabeli időkből felpróbálhatták a 48-as sorgyalogsági frakkot, a nemzetőr ruhát és fegyverként a kardot és a szuronyos puskát is megfoghatták. Természetesen mindkét helyszínen sokat tudhattak meg az érdeklődők az 1848/49-es eseményekről, hiszen alkotás közben a munkatársak meséltek a gyerekeknek.
 
 

A gorlicei áttörés 100. évfordulóján
 
    Egyesületünk is meghívást kapott a május 1-3. között megrendezett gorlicei megemlékezésre, melyet a kis-lengyelországi vajdaság önkormányzata szervezett az I. világháború egyik legjelentősebb csatájának 100. évfordulója emlékére. Az állami ünnepségen valamennyi, a csatában részt vevő nemzet diplomáciai küldöttsége részt vett, magyar, osztrák, német, cseh, szlovák, orosz és ukrán delegációk emlékeztek a lengyelekkel együtt a hősökre és áldozatokra.
 
 
   Az 1915. május elsején kezdődött offenzíva során a Mackensen alá rendelt 11. német hadsereg és a 4. osztrák-magyar hadsereg szállt szembe Gorlice mellett az orosz haderővel, mely ekkorra már elfoglalta Przemysl erődjét és a Magyar Királyság akkori határánál járt. A rendkívüli véráldozatot követelő csatában a központi hatalom erői kerekedtek felül, visszaverve és visszavonulásra kényszerítve a cári csapatokat. Gorlice környékén több mint nyolcvan katonai temetőben nyugszanak a csata áldozatai, a gorlicei katonai sírkertben 1200 katona alussza örök álmát, többségük magyar honvéd. Az I. világháború keleti frontjának egyik kulcsfontosságú hadműveletének 100. évfordulóján, a Gorlice melletti katonai temetőben gyűltek össze az emlékezők, a nemzeti delegációk mellett nagyon sok hagyományőrző egyesület és oktatási intézmény is lerótta tiszteletét a hősök és áldozatok emléke előtt. Pápa városát, mint a lengyelországi kisváros egyik magyarországi partnervárosát Áldozó Tamás polgármester és a Pápai Huszáregyesület képviselte. A tiszteletadáson a nemzetek himnuszai után Rafal Kukla, Gorlice polgármestere mondott emlékbeszédet, majd a történelmi egyházak képviselői tartottak ökumenikus istentiszteletet. A megemlékezés végén a delegációk mécsest és koszorút helyeztek el az elesettek tiszteletére állított emlékműnél. A háromnapos emlékünnepség a katonai hagyományőrző egyesületek bemutatásával és katonazenekarok műsorával folytatódott, másnap pedig egy monumentális hadijátékon idézték fel a gorlicei áttörés eseményeit.
 
 
 

Nemzetközi nap a QSI iskolában

    2015. május 8-án,  pénteken rendezték meg a nemzetközi napot a külföldiek általános iskolájában.
 
 
   Az igazgató úr külön kérte a magyar pedagógus munkaközösséget, hogy ugyan nincsenek magyar diákok, de készítsenek egy bemutató termet országunkat és városunkat bemutatandó a diákoknak. Természetesen örömmel tettünk eleget a felkérésnek. A "Magyar terem" a pedagógusok leleményes munkájának és egyesületünk történelmi korokat megjelenítő bemutatkozásának köszönhetően elnyerte a a "The Best room" az a "Legjobb kiállítószoba" díjat. A gyerekek angol nyelven kaptak röviden tájékoztatást a magyar történelmi korokról ruházatról, fegyverzetről népzenei és népművészeti hagyományainkról.
 
 
 

Huszárjaink a Lovas Majálison

    2015. május 9-én, szombaton a Lovasmajális változatos programjai várták a Pápai Lovasiskolába érkezőket. A kellemes időjárás kegyes volt a szervezőkhöz, minden adott volt a kiváló kikapcsolódást biztosító programok lebonyolítására. A vásárosok kitelepültek a lovaspálya mellé, a gyerekek testközelben barátkozhattak a háziállatokkal az állatsimogató karámnál, Egyesületünk tagjai pedig egyenruhákat és fegyvereket állítottak ki, míg a Lovasiskola megtelt a versenyzők és lovaik, hintóik sokaságával.
 
 
   A Lovasmajális évente kerül megrendezésre, három nap a lovashagyományok és a lovassportok jegyében. Nyitóceremóniáját követően megindult a lovasforgatag: a gyerekek állatokat simogattak, az istállók megteltek nézelődőkkel, a versenypályán egymást követték az ügyességi versenyszámok és a lovas produkciók, míg a pálya mellett vásárosok, póni lovagoltatás és történelmi kiállítás várta a látogatókat. Egyesületünk megismertette az érdeklődőkkel az egyes történelmi korok magyar katonáinak, huszárjainak egyenruháit, fegyvereit, lovas felszereléseit. Mindig nagy öröm számukra egy-egy ilyen rendezvényen való megjelenés, hiszen célunk, hogy a fiatalok minél szélesebb köre ismerje meg a huszárság hagyományait, múltját és a magyar történelem izgalmas eseményeit. Vígh Attila és lányai, Zita és Eszter középkori lovaskarusszel-bemutatóval nyűgözték le a látogatókat, Mátyás király udvarába röpítették vissza a nézőket. A fellépők egyesületünk Győri Lovasnemzetőr Díszszakaszának tagjai. A szombati nap az avar kort megidéző fegyver- és íjászbemutatóval, valamint korlátugratással végződött.
 
 
 

Élő történelemóra Pannonhalmán

    A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola – az intézmény, valamint a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály tárgyalásait követően – 2015 tavaszán jelezte szándékát, hogy az iskola gazdag szakkör-repertoárjába szívesen felvenné a katonai alapismeretek tárgyat is, amely a későbbiekben esetlegesen órarendszerű tantárggyá is válhatna.
 
 
   A megbeszélések másik eleme volt, hogy felajánlották: a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeummal szoros kapcsolatban működő első világháborús hagyományőrzők, a Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd Gyalogdandár tagjai felidézik a 100 éve történt eseményeket a gimnázium diákjai számára. Ezt a hagyományőrző bemutatót 2015. június 6-án rendezték meg Pannonhalmán. A dr. Muha Lajos alezredes által vezetett, az ország minden részéből érkezett, 12 fős hagyományőrző csapat már a bemutatót megelőző napon megérkezett a Főmonostorba, ahol dr. Tóth Gergely százados, a gimnázium volt növendéke tartott előadást az Osztrák-Magyar Monarchia haderejéről. Másnap a hagyományőrzők minden osztályban tartottak egy órát, ezek során szó esett Nagy Háború hadijogi problémáitól a vegyi hadviselésen át a harcászat változásáig sok mindenről. Közben a hagyományőrzőknek is lehetőségük nyílt megismerni a Főmonostor értékeit, mind tárgyi, mind spirituális téren, köszönhetően a bencés atyák vendégszeretetének. Délután az iskola melletti sportpályán volt alkalmuk a diákoknak nem csak a korabeli fegyverzet és felszerelés közelebbi tanulmányozására, de a hagyományőrző altisztek vezetésével alaki foglalkozáson is részt vehettek, kipróbálva, milyen volt dédapáik drillje a gyakorlótéren. A gimnázium fotószakköre által használt, a századfordulóról származó fényképezőgéppel pedig valóban „korhű” felvételek is készültek a hagyományőrző katonákról.
 
 
 

100 éve halt hősi halált gróf Esterházy Pál

     1915. június 26-án halt hősi halált a galíciai fronton galántai báró és fraknói gróf Esterházy Pál, a császári és királyi 7. huszárezred főhadnagya, az ő emléke előtt tisztelegtünk a gannai Esterházy mauzóleumban. Esterházy Pálra Pápateszéren is megemlékeztek az első világháborús hősök tiszteletére adott szentmisén, melyet a zirci főapát celebrált.
 
 
   A tiszteletadáson egyesületünk mellett képviseltette magát Pápa Város Önkormányzata, az Esterházy-kastélyt üzemeltető Pápai Platán Kft., de jelen volt Ganna polgármestere és néhány helyi lakos is. A megemlékezésen Mezei Zsolt, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei könyvtárvezetője, helytörténész mondott emlékbeszédet. Felidézte a fiatalon elhunyt gróf életútját, pápai születését,  tanulmányait, nagy népszerűségét a társasági életben, házasságkötését és az ezt követő pápai tartózkodás idejét. Beszédében hosszan kitért Esterházy Pál világháborúban való részvételére és halálára. Mint a pápa-ugodi hitbizomány urának törvényesen be sem kellett volna vonulnia, de ő azonnal jelentkezett. A 7. számú huszárezredbe vonult be tartalékos huszár főhadnagyként 1914. július 30-án. Néhány napig a szerb harctéren teljesített szolgálatot, később pedig ezredével együtt a galíciai hadszíntérre került – idézte fel, hozzátéve, gróf Esterházy Pál azt vallotta, hogy egy magyar mágnásnak ezekben az  időkben ugyanott a helye, ahol a magyar parasztnak, akit nem kérdeznek meg, hogy akarja-e és hol akarja szolgálni a hazáját, akar-e, vagy nem, gyalogos huszár lenni. A fiatal gróf bátran, szinte vakmerően harcolt és vezette csapatát az első vonalban, felettesei próbálták visszatartani, de nem hagyta ott a tűzvonalat. Egy lövésszázad parancsnokaként indult csatába 1915. június 26-án, szombaton is, ahol délután 3 és 4 óra között az oroszokkal vívott ütközetben a galíciai Dziewietniki község temploma közelében géppuskatalálat érte. Eltemették, majd néhány nap múlva hazahozták tetemét és azóta a családi sírboltban nyugszik Gannán. A beszédet követően Pápa városa és egyesületünk koszorút helyezett el a gróf szarkofágjánál, mely előtt ma is ott áll az a fejfa, amit Galíciában helyeztek el a sírjánál barátai, katonatársai.
 
 
 

Vitézi eskütétel a Református templomban

     A Történelmi Vitézi Rend Észak-Dunántúli Törzsszékének ünnepélyes eskütételét tartották 2015. július 11-és, szombaton a pápai Református templomban. A rendezvény elején a templom előtt a Pápai Református Kollégium Tánc-Lánc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak rövid műsort, majd az ünnepi menet bevonult a templomba: elöl a történelmi zászlók, az eskütevők, majd Főkapitány és a Vitézi Szék tagjai.
 
 
   A Himnusz felcsendülése után ökumenikus áldások következtek a történelmi  egyházak képviselőitől. Az igét ezúttal Steinbach József református püspök hirdette, aki a szeretetre hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a szeretet nem  érzelem, hanem Isten. Minden szeretet az élő Isten ismeretéből fakadhat. A szép számban megjelenteket nemzetes, vitéz Gajárszky-Galántai Márta Edit vitézi hadnagy köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy ismét Pápa adhatott  otthont e nagyszabású ünnepi rendezvénynek, immáron harmadszor. Pápán 10 tagja van a rendnek. Tagok lehetnek, akik apai vagy nagyapai ágon örökölték ezt a címet, de olyan személy is lehet tagja, akinek nem volt a rokona  vitéz, de valami olyat tett, amivel kiemelkedik a többiek közül, így akár lehet író, költő vagy építész is. Pintér Kornél törzskapitány is köszöntötte a 18 vitézi eskütevő  megjelentet. Elmondta, az ünnepélyen három vármegye avatandói tesznek ünnepélyes esküt, akik  a Vitézi Rend eszmeisége és szellemisége szerint fognak élni, vagyis kiálltak a nemzet érdekeiért, a magyarság megmaradásáért, támogatnak minden olyan  kezdeményezést, mely összeegyeztethető alapítóik szándékával és akaratával, de elítélnek és elhatárolódnak minden szélsőséges megnyilvánulástól és   törekvéstől. Az esküt tett rendtársaknak elsőként vitéz Hunyadi László főkapitány gratulált. Az ünnepi alkalmon kitüntetéseketis adtak át. Az esküt tevők között egy pápai is volt, Tóth Gergely egyesületünk tagja személyében. Az ünnepi ceremónia a Szózat, majd a Székely Himnusz közös eléneklésével zárult.
 
 
 

VII. Nádasdy Történelmi Fesztivál

     Sárvár hetedik alkalommal köszöntötte a török kor szerelmeseit, a hagyományőrzés és a korabeli gasztronómia rajongóit a Nádasdy Történelmi Fesztiválon július 17-e és 19-e között. Vas megye legnagyobb török kori hagyományőrző rendezvénye a Nádasdy-vár helyszínein vitézi táborokkal, kézműves vásárral, színes gyerekprogramokkal, autentikus gasztronómiai kínálattal péntektől vasárnapig várta a fesztiválra látogatókat.
 
 
   Július 17-én a hagyományőrző csapatok díszszemléjével vette kezdetét a fesztivál, 20 órakor fáklyás felvonulás volt. A Magashegyi Underground és a Hollóének Hungarica koncertje zárta a péntek estét. Július 18-án délelőtt tartották a fesztiválmegnyitót a várparkban, 11 órától pedig élő figurás sakkjátszmára került sor a Nádasdy-vár parkjában. Szőke András és Bede Robert megújult főző showja a várban várta a korabeli étkek rajongóit. Délután volt a hagyományőrző csapatok bemutatójára a vár előtti „viadaltéren”. 17 órakor vette kezdetét az ostromjáték, ahol az oszmán oldalt erősítettük. Este a Balkán Fanatik fergeteges koncertje, és a Szelindek együttes gondoskodott a jó hangulatról. Július 19-én  11 órától a fosztogatás került előtérbe, és a magyar csapatoknak sikerült visszafoglalnia a várat. Délután személyes párbajok és hagyományőrző csapatok bemutatói zajlottak a viadaltéren valamint koncertek. 17 órakor zárta kapuit a fesztivál. A három nap során színes programok voltak a Nádasdy Ferenc Múzeumban is, valamint Nádasdy Borbazár, vásári forgatag, kikiáltók, komédiások, históriás utcazenészek, a Kanona Band toronyzenéje, jelmez- és ruhakölcsönző, interaktív gyermekfoglalkoztató várta az érdeklődőket.
 
 
 

II. Nemzetközi Nyílt Katonai Lovas Bajnokság

     2015. augusztus 14-16. között második alkalommal rendezte meg a Nemzetközi Nyílt Katonai Lovas Bajnokságot a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Bábolnán, a Nemzeti Ménesbirtokon. A rendezvény célja, hogy a Szövetség lovas csapatai versenyszerű körülmények között, a nemzetközi katonai lovassport szabályai szerint mérhessék össze tudásukat.
 
 
   Egyesületünket, mint az előző évben is, egy 4 fős csapat képviselte. A járőr tagjai voltak: Vígh Attila zászlós, Németh Attila őrmester, Szabó Adám tizedes és Horváth Kristóf huszár, segítők: Bolla Kálmán és Kovács Imre. Augusztus 15-én, szombaton egész napos járőrverseny tette próbára a lovasok felkészültségét, akiknek a hőségben egy közel harminc kilométeres pályán, ismeretlen terepen kellett olyan feladatokat végrehajtaniuk, mint a tájékozódás térkép segítségével, felderítés, lövészet és a taktikus lovaglás. A megmérettetés vasárnap lovas alaki csapatgyakorlatokkal, valamint fegyveres csapat- és egyéni akadályversennyel folytatódott, majd látványos lovasbemutatókkal és ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a kétnapos verseny. Csapatunk a 6. helyen, Horváth Kristóf huszár az egyéni versenyben az 5. helyen végzett. Ezúton is gratulálunk ehhez a szép eredményhez.
 
 
 

Pápai Hősök Napja - 2015. augusztus 17.

     Egyesületünk és Pápa Város Önkormányzata által szervezett Pápai Hősök Napja emlékünnepségre gyülekeztek ma délután a szemerkélő esőben a város vezetői, a képviselőtestület tagjai, huszár hagyományőrzők, valamint a helyi pártok és civil szervezetek képviselői a gróf Lubienski János altábornagy, a Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred parancsnokának Korvin utcai emléktáblájánál.
 
 
   Az emlékünnepségen részt vett dr. Áldozó Tamás polgármester, továbbá a hagyományokhoz híven a MH Pápa Bázisrepülőtér és a Nehéz Légiszállító Ezred képviselői is. A résztvevők elhelyezték koszorúikat az emlékművön, majd az emlékező közönség átvonult a Jókai Mór Művelődési Ház földszinti aulájába, ahol dr. Hermann István önkormányzati képviselő szólt a jelenlévőkhöz. A beszéd előtt Pusztai Boglárka szavalta el Pósa Klára Apám sírjára..., virág helyett című versét. A képviselő emlékeztette a hallgatóságot a rendszerváltás előtti tilalomra, amely alapján üldözték azokat, akik nemzetünk I. és II. világháborús hőseire mertek nyilvánosan emlékezni. Még az emlékezést is tiltották a kommunisták, merthogy a magyar katona a Szovjetunió ellen védte a hazát, ezért hős sem lehetett, hősi halott sem lehetett. A Szent István úton álló emlékművek történeteit ismertetve az önkormányzati képviselő elmondta, hogy a második világháborúban elesett hősöknek még emlékművet sem lehetett állítani több mint negyven évig, csak 1990 után. A Szózat eléneklése után az emlékező közösség főhajtással és a koszorúk elhelyezésével adózott a hősök emléke előtt. A koszorúk elhelyezését követően a JMSZK földszinti aulájába tértek vissza az emlékünnepség résztvevői, ahol a program bajtársi találkozóval folytatódott.
 
 
 

Emléktábla a gartai háborús hősökért

     Emléktábla-avatást és megemlékezést tartottak 2015. szeptember 18-án, pénteken Kapuvár Garta városrészében. A délután kezdődő ünnepségen egyesületünk tagjai álltak díszőrséget.
 
 
   A helyi Szent Sebestyén-templom falán leplezték le dr. Szaradits József tábori lelkész, ezredes által adományozott emléktáblát, melyen a második világháború gartai hősi halottainak névsora található. Az ünnepségen Hámori György polgármester, dr. Pintér Gábor, a Gartáért Alapítvány elnöke és Illésfalvi Péter, a Honvédelmi Minisztérium osztályvezető-helyettese mondott ünnepi beszédet.
 
 
 

3. Lovas Nemzetőrök Napja

     2015. október 17-én, szombaton rendezték meg a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolában immáron harmadik alkalommal a Lovas Nemzetőrök Napját. A rendezvény célja a meglévő lovas kapcsolatok elmélyítése, az újak megteremtése volt.
 
 
   A reggeli tíz kilométeres tereplovaglást a vendéglátó győri lovas nemzetőrökkel a IX. gróf Nádasdy Ferenc huszárok és a pápai honvéd huszárok jelenlévő tagjai teljesítették. A beérkezés után Vígh Attila a huszárok parancsnoka Hegyi Sándor Honvéd őrnagy úrnak adott jelentést. Ezután egyszerre tizenkét lóval ugrattak meg egy akadályt.Terveik szerint jövőre húsz ló ugratásával állítanak fel rekordot. Ezután huszárstaféta díjugrató verseny következett, amit hibátlan teljesítményel a tizenöt évvel ezelőtti tűzvész túlélője, a  huszonharmadik évében járó, Bábolnán tenyésztett anglo-arab ló Gavotte, és Kommelin nevű  angol telivér nyert. A díjszalagokat Röck Samu mesteredző adta át a győztes és helyezett stafétáknak.
 
 
 

Huszár Emléktúra 2015.

     2015. október 9. és 12. közt egyesületünk a Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred Pápára költözésére, és a Nagy Háború hőseire emlékezett. 2014-ben hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg először az emléktúrát, akkor Veszprémből lovagoltunk Pápára, idén pedig lóháton megtett csillagtúrák szerepeltek programunkban.
 
 
   Pénteken az Alsóvárosi temetőben tartottunk megemlékezést, szombaton pedig már Csóton koszorúztunk. A huszárjaink lóháton tették meg Csótra az oda-vissza, körülbelül 50 km-es utat. Jártunk a hadifogoly temetőben, ahol a Monarchia területén fogságba esett orosz, lengyel, ukrán és román nemzetiségű katonák nyugszanak. Koszorút helyeztünk el a település világháborús emlékművénél, valamint megtekintettükk a hadifogolytábort bemutató emlékszobát. Vasárnap az idő nem volt kegyes hozzánk, esett az eső, így Gannára sajnos lovak nélkül érkeztünk. Itt gróf Esterházy Pál, a hősi halált halt huszár főhadnagy szarkofágjánál róttuk le kegyeletünket. A megemlékezésen dr. Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere mondott beszédet. Az emléktúra  utolsó állomása az egykori huszárlaktanya területén álló Hemo volt, a falán elhelyezett márvány táblánál helyeztük el az utolsó koszorút. Kötelességünk a méltó főhajtást az elhunyt hősök előtt. Fontos, hogy továbbadjuk a ránk hagyott régi háborús történeteket, hogy a mai fiatalok is tisztában legyenek azzal, milyen borzalmakat jelent egy háború. Ezúton is köszönjük Pápa Város Önkormányzatának támogatását, az emléktúrát nagyrészt a segítségükkel tudtuk megvalósítani.
409946
Mai napon:
81

2024-04-20 03:39
 Informatikai Partnerünk és a
A honlapunk az Exact Office Kft. támogatásával készült
 
Go to top